پرتال فروشگاه داران شرکت رایانمهر

راهنما و مقالات آموزشی

راهنمای پنل مدیریت فروشگاه شارژ

فروشگاه شارژ شما داراي يک پنل مد

فروشگاه شارژ شما داراي يک پنل مديريتي است که از طريق آن مي‌توانيد اطلاعات کاملي  از جزئيات خريد شارژ مستقيم، جزئيات خريد شارژ کارت، گزارش فروش و حساب مالي بدست  آوريد. همچنين با استفاده از "پنل مديريت" امکان ايجاد هر گونه تغيير در ظاهر سايت  از بخش "تنظيمات فروشگاه" فراهم مي باشد. لطفاً در حفظ نام کاربري و کلمه عبوري که  از طرف شرکت رايانمهر به شما جهت ورود به پنل مديريتي اعطا شده دقت لازم را داشته  باشيد. . لازم به ذکر است که کليه امور تامين شارژ، پشتيباني و رفع مشکلات فني توسط  شرکت رايانمهر صورت گرفته و مديران فروشگاه شارژ مسئوليتي در اين خصوص نخواهند  داشت.

در ابتدا به آدرس پنل مديريت فروشگاه خود مراجعه کنيد.

براي مراجعه به پنل مديريت لطفا آدرس اينترنتي "پنل مديريت" فروشگاه شارژ خود را در  نوار آدرس همانند شکل زير وارد نماييد:

 

پس از ورود به اين صفحه شناسه کاربري و رمز عبوري که از پيش به شما داده شده را  وارد کرده و سپس وارد سيستم شويد.

بعد  از ورود به پنل مديريت، صفحه زير قابل مشاهده مي باشد، که در ادامه هر يک از منوهاي  بالاي صفحه توضيح داده شده است:

1- جزئيات خريد شارژ مستقيم:

درصورتي که سرويس شارژ مستقيم (تاپ آپ) را به فروشگاه خود اضافه کرده باشيد در منوي  پنل مديريت، جزئيات خريد شارژ مستقيم هم ديده مي شود.

با استفاده از اين بخش مي‌توانيد تمامي "جزييات خريد  شارژ مستقيم" فروشگاه خود را بر اساس  گزينه هاي تاريخ شروع و پايان، شماره موبايل، ايميل و شماره خريد  بررسي نماييد.

1-1 تاريخ شروع و پايان:

 با کليک کردن بر روي کادر خالي روبه روي  عبارت  "تاريخ شروع و پايان" يک پنجره  همانند شکل زير  باز مي شود که شما مي  توانيد از اين طريق گزارش هاي مختلفي براساس 5 ساعت پيش، امروز، از اول ماه تا  ديروز، هفته قبل، ماه قبل، تاريخ خاص و بازه زماني دريافت نماييد.

1-1-1 تاريخ خاص:

در اين قسمت، تاريخ مورد نظر خود را با استفاده از جعبه تاريخ همانند تصوير انتخاب  نماييد و سپس بر روي گزينه "انتخاب" کليک نماييد و در نهايت "نمايش" يا "خروجي  اکسل" را انتخاب نماييد.

 

1-1-2  بازه زماني:

در اين قسمت شما مي توانيد با انتخاب صحيح زمان شروع و پايان، گزارش "جزئيات خريد  شارژ مستقيم" را در بازه هاي زماني دلخواه بررسي نماييد. لطفا در نظر داشته باشيد  که تاريخ شروع را از جعبه تاريخ سمت چپ و تاريخ پايان را از جعبه تاريخ سمت راست  انتخاب فرماييد و در نهايت بر روي گزينه "انتخاب" کليک کنيد و در نهايت "نمايش" يا  "خروجي اکسل" را انتخاب نماييد.

1-2 شماره موبايل:

در صورتي که شماره موبايل خاصي مد نظر شما است و مايليد گزارش خريد تاپ آپ آن را  ببينيد، بايد آن شماره را در اين فيلد ثبت کرده و سپس بر روي گزينه "نمايش" يا  "خروجي اکسل" کليک کنيد.

1-3  ايميل:

در صورتي که آدرس ايميل خاصي مد نظر شما است و مايليد گزارش خريد تاپ آپ آن را  بررسي کنيد، کافي است آدرس ايميل مورد نظر را در کادر خالي وارد نماييد و سپس بر روي گزينه "نمايش" يا "خروجي اکسل"  کليک کنيد.

1-4 گزارش بر اساس شماره خريد:

در صورتي که شماره خريد خاصي مد نظر شما است و مايليد گزارش مربوط به آن را بازديد  کنيد، شماره خريد مورد نظر را در کادر خالي وارد نماييد و سپس بر روي گزينه "نمايش"  يا "خروجي اکسل" کليک کنيد.

2-جزئيات  خريد شارژکارت:

با استفاده از اين بخش مي‌توانيد تمامي "جزييات خريد شارژکارت" فروشگاه خود را بر  اساس گزينه هاي تاريخ شروع و پايان، شماره موبايل، ايميل و شماره خريد  بررسي نماييد.

2-1 تاريخ شروع و پايان:

 با کليک کردن بر روي کادر خالي روبه روي  عبارت  "تاريخ شروع و پايان" يک پنجره  همانند شکل زير  باز مي شود که شما مي  توانيد از اين طريق گزارش هاي مختلفي براساس 5 ساعت پيش، امروز، از اول ماه تا  ديروز، هفته قبل، ماه قبل، تاريخ خاص و بازه زماني دريافت نماييد.

2-1-1 تاريخ خاص:

در اين قسمت، تاريخ مورد نظر خود را با استفاده از جعبه تاريخ همانند تصوير انتخاب  نماييد و سپس بر روي گزينه "انتخاب" کليک نماييد و در نهايت "نمايش" يا "خروجي  اکسل" را انتخاب نماييد.

 

2-1-2  بازه زماني:

در اين قسمت شما مي توانيد با انتخاب صحيح زمان شروع و پايان، گزارش "جزئيات خريد  شارژ کارت" را در بازه هاي زماني دلخواه بررسي نماييد. لطفا در نظر داشته باشيد که  تاريخ شروع را از جعبه تاريخ سمت چپ و تاريخ پايان را از جعبه تاريخ سمت راست  انتخاب فرماييد و در نهايت بر روي گزينه "انتخاب" کليک کنيد و در نهايت "نمايش" يا  "خروجي اکسل" را انتخاب نماييد.

2-2 شماره موبايل:

در صورتي که شماره موبايل خاصي مد نظر شما است و مايليد گزارش خريد شارژ کارت آن را  ببينيد، بايد آن شماره را در اين فيلد ثبت کرده و سپس بر روي گزينه "نمايش" يا  "خروجي اکسل" کليک کنيد.

2-3  ايميل:

در صورتي که آدرس ايميل خاصي مد نظر شما است و مايليد گزارش خريد شارژ کارت آن را  بررسي کنيد، کافي است آدرس ايميل مورد نظر را در کادر خالي وارد نماييد و سپس بر  روي گزينه "نمايش" يا "خروجي اکسل"  کليک کنيد.

2-4 گزارش بر اساس شماره خريد:

در صورتي که شماره خريد خاصي مد نظر شما است و مايليد گزارش مربوط به آن را بازديد  کنيد، شماره خريد مورد نظر را در کادر خالي وارد نماييد و سپس بر روي گزينه "نمايش"  يا "خروجي اکسل" کليک کنيد.

3- پرداخت قبض:

با  استفاده از اين بخش مي‌توانيد تمامي جزييات لازم "پرداخت قبض" فروشگاه خود را بر  اساس گزينه هاي تاريخ شروع و پايان، شماره خريد، شماره قبض، شناسه پرداخت و شماره  پيگيري بررسي نماييد.

3-1 تاريخ شروع و پايان:

 با کليک کردن بر روي کادر خالي روبه روي  عبارت  "تاريخ شروع و پايان" يک پنجره  همانند شکل زير  باز مي شود که شما مي  توانيد از اين طريق گزارش هاي مختلفي براساس 5 ساعت پيش، امروز، از اول ماه تا  ديروز، هفته قبل، ماه قبل، تاريخ خاص و بازه زماني دريافت نماييد.

3-1-1 تاريخ خاص:

 

در  اين قسمت، تاريخ مورد نظر خود را با استفاده از جعبه تاريخ همانند تصوير انتخاب  نماييد و سپس بر روي گزينه "انتخاب" کليک نماييد و در نهايت "نمايش" را انتخاب  نماييد.

 

3-1-2  بازه زماني:

در اين قسمت شما مي توانيد با انتخاب صحيح زمان شروع و پايان، گزارش "جزئيات خريد  شارژ کارت" را در بازه هاي زماني دلخواه بررسي نماييد. لطفا در نظر داشته باشيد که  تاريخ شروع را از جعبه تاريخ سمت چپ و تاريخ پايان را از جعبه تاريخ سمت راست  انتخاب فرماييد و در نهايت بر روي گزينه "انتخاب" کليک کنيد و در نهايت "نمايش" را  انتخاب نماييد.

3-2 شماره خريد:

بابت هر پرداخت قبض که در فروشگاه شما انجام مي شود يک شماره تحت عنوان "شماره  خريد"  به آن تعلق مي گيرد، که در پنل مديريتي شما قابل مشاهده مي باشد.

 

3-3 شماره قبض:

در صورتي که شماره قبض خاصي مد نظر شما است و مايليد گزارش مربوط به  آن شماره قبض را بررسي کنيد، کافي است  شماره قبض مورد نظر را در کادر خالي وارد نماييد و سپس  روي گزينه "نمايش"  کليک کنيد.

3-4 شناسه پرداخت:

در صورتي که شناسه پرداخت خاصي مد نظر شما است و مايليد گزارش مربوط به آن را  بازديد کنيد، شناسه پرداخت مورد نظر را در کادر خالي وارد نماييد و سپس بر روي  گزينه "نمايش" کليک کنيد.

3-5 شماره پيگيري:

در صورتي که شماره پيگيري خاصي مد نظر شما است و مايليد گزارش مربوط به آن را  بازديد کنيد، شماره پيگيري مورد نظر را در کادر خالي وارد نماييد و سپس روي گزينه  "نمايش" کليک کنيد.

4-گزارش فروش:

در اين بخش شما مي‌توانيد گزارش‌هايي جامع در رابطه با انواع کارت شارژهاي فروخته  شده، تعداد آنها ، جمع کل فروش و جمع قيمت خريد کارتها را مشاهده کنيد.

و درصورتي که سرويس شارژ مستقيم نيز جز سرويس هاي فروشگاه شارژ شما باشد، جمع فروش  تاپ آپ را نيز خواهيد ديد.

"جمع کل فروش"  به معني جمع کل قيمت کارت شارژ ها به مشتري نهايي (تعداد هر کارت شارژ ضربدر قيمت  کارت شارژ به مشتري نهايي) مي باشد و "جمع قيمت خريد کارتها" به معني جمع کل  قيمت عرضه کارت شارژ به مدير فروشگاه (تعداد هر کارت شارژ ضربدر قيمت کارت شارژ به  مدير فروشگاه) مي باشد. "جمع فروش تاپ آپ" نيز به معني جمع کل فروش  شارژ مستقيم مي باشد.

براي گرفتن اين گزارش ابتدا بايد تاريخ مورد نظر خود را براساس 5 ساعت پيش،  امروز، از اول ماه تا ديروز، هفته قبل، ماه قبل، تاريخ خاص و بازه زماني انتخاب  کنيد و سپس بر روي دکمه نمايش کليک کنيد.

همچنين بر اساس تعداد کارت شارژ ، نوع آن و با استفاده از مبلغ سود هر کارت شارژ در  تصوير زير مي توانيد سود ماهيانه فروشگاه خود را محاسبه نماييد. 

در تصوير زير گزارش فروش بر اساس بازه زماني قابل مشاهده مي باشد.

5- حساب مالي:

در اين بخش مي‌توانيد تمامي گزارشات مالي خود را با جزئيات مشاهده کنيد. با  مشاهده‌ي اين گزارشات شما مي‌توانيد ميزان دقيق سود فروشگاه شارژ خود را جهت تسويه  حساب با شرکت رايانمهر مشاهده کنيد.

 

 

همانطور  که مشاهده مي‌نماييد در اين گزارش اطلاعاتي چون شماره سند،زمان ثبت،بدهکار/  بستانکار و شرح آنها آورده شده. در انتها نيز اعتبار فعلي شما نمايش داده شده که در  حقيقت همان ميزان سودي است که شرکت رايانمهر موظف است به حساب شما واريز نمايد. "اعتبار فعلي" هر ماه دهم تا پانزدهم ماه بعد محاسبه مي شود و بعد از محاسبه در  اين قسمت به صورت بستانکار قابل مشاهده مي باشد و بعد از واريز سود به صورت بدهکار  نمايش داده مي شود. به طور مثال سود بهمن ماه تاريخ دهم تا پانزدهم اسفند ماه نمايش و  واريز مي شود. لازم به ذکر است که اين مبلغ در پايان  هر ماه و در زمان واريز سود محاسبه شده و تغيير داده مي‌شود و در طول ماه به ازاي  هر خريد تغييري در اين عدد حاصل نمي‌گردد.

6- تنظيمات فروشگاه:

اين  صفحه شامل دو بخش "مشخصات فروشگاه"، " اطلاعات تماس فروشگاه" و "پارامترهاي "Template"  است. در صورتي که قالب انتخابي شما فريما و آترا باشد فاقد منوي "اطلاعات تماس  فروشگاه" خواهد بود.

6-1    مشخصات فروشگاه:

با استفاده از اين بخش مي‌توانيد کارهاي لازم براي بهينه سازي سايت، هر گونه تغيير  در شکل ظاهري فروشگاه شارژ و ... را انجام دهيد.

6-1-1 تنظيمات SEO

اين بخش مربوط به تنظيمات seo  است که به شما کمک مي‌کند تا فروشگاه شارژ شما جز نتايج اوليه موتورهاي جستجو نمايش  داده شود. قسمت‌هاي مختلف اين بخش عبارتند از:

6-1-1-1عنوان سايت

در اين قسمت مي توانيد عنواني که براي سايت خود در نظر گرفته ايد را قرار دهيد. به  طور مثال در صورتي که نام سايت شما فروشگاه همراه اول، ايرانسل و تاليا باشد در  مرور گر به صورت زير نمايش داده خواهد شد.

6-1-1-2 کلمات کليدي

يکي از ملاک هايي که برخي از موتورهاي جستجو يک سايت را ايندکس مي کنند، کلمات  کليدي مي باشد. کلماتي که مرتبط با محتويات فروشگاه شارژ شما است و افراد در  موتورهاي جستجو تايپ مي‌کنند تا به وب سايت شما منتهي شوند را در اين قسمت مانند  تصوير تايپ کنيد. بعد از قرار دادن هر کلمه از ويرگول براي جداکردن آن با کلمه بعدي  استفاده کنيد.

6-1-1-3 توضيحات

 يکي از از ملاک هاي  ديگر موتورهاي جستجو براي ايندکس کردن سايت شما توضيحات مي باشد. شما  مي توانيد در اين قسمت توضيح کلي مبني بر فعاليت اصلي وب سايت خود را وارد نماييد.

6-1-1-4 محتواي فايل  robot.txt

اين بخش مربوط به تنظيمات پيشرفته سايت شما مي باشد به عنوان مثال به موتورهاي  جستجو اين پيام را مي دهد که اجازه دسترسي به کدام قسمت وب سايت شما براي جستجو شدن  را دارند و براي مواردي استفاده مي شود که نمي خواهيم صفحاتي از سايتمان توسط  موتورهاي جستجو ايندکس شود.

در صورتي که تسلط کافي به استفاده از اين فايل نداريد ، توصيه ما به شما اين است که  در تنظيمات اين قسمت تغييري ايجاد نکنيد چون ممکن است تاثيرات منفي بر روي سايت شما  داشته باشد.

6-1-5 تنظيمات عمومي

اين قسمت شامل دو بخش مي باشد:

6-1-5-1 اي نماد

در صورتي که شما اي نماد (نماد اعتماد الکترونيکي) را براي فروشگاه شارژ خود دريافت  کرده باشيد، مي توانيد با انتخاب گزينه " آيا نماد اعتماد الکترونيکي فروشگاه نمايش داده شود؟" اي نماد را براي فروشگاه شارژ  خود نمايش دهيد. شما مي توانيد با مراجعه به سايت زير اطلاعات بيشتري در مورد اي  نماد بدست آوريد.

https://enamad.ir

6-1-5-2 FavIcon

در اين قسمت مي توانيد FavIcon  را بر روي سايت خود نمايش دهيد. براي  اينکارابتدا کادر خالي  کنار FavIcon <span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; cآيا اين پاسخ به شما کمک کرد؟

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

چاپ اين مقاله چاپ اين مقاله

خوانده شده
امکانات قالب ها (مشاهدات: 7422)
مشخصات قالب ها (مشاهدات: 7344)

Powered by WHMCompleteSolution

منوي سريع

ورود کاربر

ايميل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار

جستجو